Welkom bij de zzp competentiescan van ikwordzzper.nl.

Deze test geeft je een beeld van wat voor type ondernemer jij bent of zult kunnen worden. Verder laat het je zien op welke punten je minder scoort. Invullen doe je als volgt: als je de gestelde vraag helemaal niet herkent bij jezelf dan vink je het meest linker bolletje aan, herken je jezelf helemaal dan vink je het meest rechter bolletje aan. Wees voor de juiste uitslag vooral eerlijk tegenover jezelf om de meest betrouwbare uitslag te krijgen.

past niet   past
1. Ik heb altijd interesse in nieuwe ideeën en ontwikkelingen.
2. Ik weet vaak nieuwe mogelijkheden te ontdekken in gesprek met andere mensen en weet daarvan gebruik te maken.
3. Ik wil winnen van anderen.
4. Je kan er zeker van zijn dat ik aan de slag ga.
5. Ik maak makkelijk een haalbare planning om zaken praktisch uit te voeren.
6. Als ik met anderen samenwerk houd ik precies in de gaten hoe zaken lopen.
7. Ik ben altijd bereid een goed idee te ondersteunen, als dat in het algemeen belang van de groep is.
8. Het lukt me mensen in een richting te sturen, zonder ze onder druk te zetten.
9. Het naar voren brengen van ideeën is voor mij heel gewoon.
10. Ik ga discussies aan om nieuwe ideeen te stimuleren en iets op gang te brengen.
11. Ik stuur aan op doen om er zeker van te zijn dat er geen tijd verloren gaat.
12. Als er problemen zijn kom ik altijd snel tot de kern van de zaak.
13. Ik lever met mijn onpartijdige kijk op zaken een belangrijke bijdrage om tot de goede beslissingen te komen.
14. Ik kan heel kritisch zijn naar anderen en ook naar mezelf.
15. Belangrijke beslissingen neem ik altijd samen met anderen.
16. Ik weet scherp te signaleren wanneer iemand iets waardevols kan bijdragen aan de doelen van de groep.
17. Ik kan gemakkelijk zaken bekijken vanuit verschillende invalshoeken.
18. Ik maak graag contact met mensen die ik niet ken en die niet tot mijn bekenden behoren.
19. Ik weet anderen makkelijk te overtuigen van mijn doelen.
20. Als ik met een groep mensen een duidelijk doel heb kan ik zorgen dat we aan het werk gaan.
21. Ik scheid gemakkelijk feiten van meningen.
22. Ik houd ervan om situaties te analyseren en zoveel mogelijk keuzes af te wegen.
23. Ik kan heel goed overweg met veel verschillende mensen.
24. Als ik een presentatie geef probeer ik altijd iets te vertellen wat voor iedereen interessant is.
25. Als mij een persoonlijke vraag gesteld wordt zou ik me eerst terugtrekken om iets te bedenken voordat ik antwoord geef.
26. Ik heb de neiging te veel te praten.
27. Ik ben bereid niet populair te zijn (voor een tijdje) als dat leidt tot resultaten die uiteindelijk de moeite waard zijn.
28. Ik ga sneller voor wat haalbaar en realistisch is ipv wat anderen willen.
29. Ik maak dingen altijd grondig af voordat ik aan iets nieuws kan beginnen.
30. Mijn kritische blik maakt het me moeilijk soepel en enthousiast met anderen mee te denken.
31. Ik ben heel gevoelig voor sfeer in de groep als we moeten samenwerken.
32. Ik zorg ervoor dat anderen goed met elkaar overweg kunnen.
33. Ik ga vaak helemaal op in de ideeën die bij me opkomen en daardoor verlies ik contact met de dingen die aan de hand zijn.
34. Ik onderhandel vaak om in goed overleg tot overeenstemming te komen.
35. Ik kom al in actie voordat het probleem er echt is.
36. Ik ben geïnteresseerd in het vinden van praktische oplossingen, oplossingen, die echt werken.
37. Ik ben niet makkelijk van de doelen die ik me gesteld heb af te brengen.
38. Ik ben zeer zorgvuldig in mijn eigen werk en ik zie vaak hoe onzorgvuldig anderen zijn.
39. Ik sta open voor kritiek die anderen op mij hebben en ik kan daar goed naar luisteren.
40. Ik kan makkelijk hoofdzaken van bijzaken onderscheiden.